Tag: แผ่นอะคริลิค

แผ่นอะคริลิค

พามาดูการผลิตแผ่นอะคลิลิค เขาทำกันอย่างไรพามาดูการผลิตแผ่นอะคลิลิค เขาทำกันอย่างไร

แผ่นอะคริลิค บางคนอาจเรียกว่าพลาสติกอะคริลิคหรือกระจกอะคริลิค แต่ไม่ว่าจะเรียกแตกต่างกันอย่างไร ทั้งหมดนี้ก็คือพลาสติกชนิดเดียวกัน แผ่นอะคริลิครูปร่างคล้ายกระจกแต่มีความแข็งแรงทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่า แผ่นอะคริลิคเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งโดยมีชื่อทางการค้าหลายชื่อ เช่น Lucite, Plexiglas, Perspex เป็นต้น วันนี้เราจะพามาดูการผลิตแผ่นอะคริลิค ทำได้กี่แบบและมีขั้นตอนการผลิตอย่างไร การผลิตแผ่นอะคริลิคสามารถทำได้ 2 แบบ 1.การผลิตเป็นชุด ขั้นตอนการผลิตแผ่นอะคริลิคจะใช้แม่พิมพ์เป็นแผ่นแก้วหรือแผ่นโลหะผิวเรียบจำนวน 2 แผ่นประกบเข้าด้วยกันขอบนอกแม่พิมพ์ลักษณะเป็นกรอบหนาที่ยืดหดได้ เนื่องจากในระหว่างการเกิดพอลิเมอร์ เมื่อโมโนเมอร์หรือโมเลกุลเล็กหลายตัวเชื่อมกันเข้าเป็นแผ่นโมเลกุลใหญ่จะทำให้ปริมาตรของสารลดลงดังนั้นกรอบแม่พิมพ์จึงจะหดตัวตามปริมาตรพลาสติกที่เปลี่ยนแปลงไป โมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลตกับตัวเร่งปฏิกิริยาจะถูกปล่อยเข้าไปในแม่พิมพ์และอาจมีการเติม Prepolymer ของเมทิลเมทาไครเลตเข้าไปด้วย ทั้งนี้เพื่อเร่งกระบวนการผลิตให้รวดเร็วมากขึ้น เมื่อวัตถุดิบเข้าไปเต็มแม่พิมพ์แล้วก็จะทำการปิดแม่พิมพ์ให้สนิท จากนั้นอาจมีการให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์เพื่อไปกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เริ่มทำงาน ในระหว่างที่เกิดปฏิกิริยาจะมีการคายความร้อนออกมาจึงต้องระบายความร้อนด้วยการเป่าลม เช่น