Tag: แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉินคืออะไรและการเลือกแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน  ไฟฉุกเฉินคืออะไรและการเลือกแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน  

เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับภายในอาคาร หากไม่มีไฟฉุกเฉินเข้ามาช่วยให้แสงสว่างอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคาร ไม่สามารถออกมาจากภายในอาคารได้อย่างรวดเร็ว ไฟฉุกเฉิน คือ อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างสำรองภายในอาคารซึ่งจะติดสว่างขึ้นมาอัตโนมัติหากเกิดเหตุไฟฟ้าดับการทำงานจะอาศัยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่มักจะเป็นตะกั่ว-กรด โดยจะชาร์จภายในบ้านตลอดเวลาเพื่อให้พร้อมใช้งานทุกครั้งหากเกิดไฟดับ   นอกจากไปไฟฉุกเฉินจะประกอบด้วยแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแล้ว ภายในก็ยังมีวงจรชาร์จสวิตช์อัตโนมัติมักเป็นรีเลย์หรือทรานซิสเตอร์และหลอดไฟ หากสถานการณ์ปกติซึ่งมีไฟฟ้าวงจรจะประจุแบตเตอรี่ให้เต็มไว้ตลอดเวลาสำหรับสวิตช์อัตโนมัติก็จะตัดวงจรของหลอดไฟเอาไว้เพื่อไม่ให้ทำงานแต่เมื่อเกิดเหตุไฟดับไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใด วงจรชาร์จหยุดทำงานส่วนสวิตช์อัตโนมัติจะทำการต่อเข้ากับหลอดไฟเข้ากับแบตเตอรี่ ทำให้ไฟฉุกเฉินสว่างขึ้นมา เมื่อไฟกลับมาใช้งานปกติวงจรชาร์จจะกลับมาทำงานอัตโนมัติจะตัดวงจรหลอดไฟออกทำให้ไฟฉุกเฉินดับลง  ปัจจุบันนิยมติดตั้งไฟฉุกเฉินไว้ในอาคาร สำนักงานหอพัก คอนโด อพาร์ทเม้นท์ตและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย   การเลือกซื้อไฟฉุกเฉินจะต้องดูที่แบตเตอรี่ด้วย แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินนั้นมีทั้งแบบแห้งและแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบเติมน้ำกลั่นหากเป็นแบบแห้ง เหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือเหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่โล่ง ทางเดินบันได สำหรับแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบแห้งนั้นเหมาะกับการติดตั้งในห้องแบบปิดที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดี   การซื้อไฟฉุกเฉินนอกจากจะต้องพิจารณาดูที่แบตเตอรี่ แล้วก็ยังต้องดูที่ปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การเลือกหลอดไฟ LED ซึ่งมีประโยชน์หลายด้านเพื่อประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดไฟธรรมดา