Tag: ชุบ แข็ง เหล็ก

ชุบ แข็ง เหล็ก

บริการชุบแข็งเหล็ก กระบวนการอบชุบความร้อนด้วยแก๊ส มีแบบไหนบ้างบริการชุบแข็งเหล็ก กระบวนการอบชุบความร้อนด้วยแก๊ส มีแบบไหนบ้าง

ชุบแข็งเหล็กด้วยการอบชุบทางความร้อนด้วยแก๊ส คือ กระบวนการอบชุบทางความร้อนภายใต้บรรยากาศและอุณหภูมิของแก๊ส วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความแข็ง ต้านทานความล้าและต้านทานการสึกหรอ หรือการปรับปรุงคุณสมบัติการต้านทานแรงดึงของชิ้นงานเหล็ก ช่วยยืดอายุการใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะด้าน ชุบแข็งเหล็กด้วยการอบชุบทางความร้อนด้วยแก๊ส ปัจจุบันมีหลายๆ บริษัทรับชุบด้วยกระบวนการนี้ ให้บริการรับชุบกระบวนการอบชุบทางความร้อนด้วยแก๊สคาร์บูไรซิ่งและอบคลายความเครียด แก๊สคาร์โบไนไตรดิงและอบคลายความเครียดและเค้วนซิ่งและอบคลายความเครียด 1.แก๊สคาร์บูไรซิ่ง กระบวนการนี้จะทำให้เหล็กร้อนขึ้นด้วยอุณหภูมิ 850-940 องศา เป็นการเติมอะตอมคาร์บอนที่ผิวให้มากและทำให้เย็นตัวลงแบบรวดเร็ว ทำให้ผิวงานแข็งแรง รักษาความเหนียวของเนื้อวัสดุไว้ ทำให้ได้คุณสมบัติทั้งสองอย่าง คือ ความแข็งแรงทนทานและความเหนียว 2.แก๊สคาร์โบไนไตรดิง กระบวนการชุบแข็งเหล็กด้วยการอบชุบความร้อนด้วยแก๊สเป็นการเติมไนโตรเจนและอะตอมคาร์บอนเข้าสู่ผิวเหล็ก ที่อุณหภูมิประมาณ 800-880 องศา หมายความว่าใช้อุณหภูมิต่ำกว่ากระบวนการแรกแต่มีกระบวนการคล้ายกันคือทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผิวโลหะแข็ง