อบรมสารเคมี เนื้อหาที่น่าสนใจ และวัตถุประสงค์ในการอบรม 

อบรม สาร เคมี

จะเกิดอะไรขึ้นหากพนักงานผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี ไม่มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำงานกับสารเคมี รวมถึงไม่เข้าใจการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เมื่อต้องทำงานสัมผัสสารเคมี แน่นอนว่าย่อมเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงได้ เช่น การระเบิดของถังเก็บสารเคมี พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสสารเคมี เป็นต้น ทำให้สถานประกอบการที่มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองต้องเรียนรู้การบริหารจัดการสารเคมี โดยส่งพนักงานเข้ารับการอบรมสารเคมี

วัตถุประสงค์ของการอบรมสารเคมี

1.เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสารเคมีนั้นเกิดความรู้และความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย

2.ผู้ที่เข้ารับการอบรมสารเคมีสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปจัดการสารเคมีในเชิงปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย

3.ผู้เข้ารับการอบรมสารเคมีจะได้ทราบถึงสาเหตุและชนิดอันตรายจากสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

4.ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ใช้ป้องกันสารเคมีและการสวมใส่อย่างถูกวิธี

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE ในงานสารเคมี เช่น อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ เป็นต้น

เนื้อหาหลักสูตรความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

  • กฎหมายและมาตรฐานสำคัญ ความจำเป็นในการบริหาร จัดการ และดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีจำเป็นต้องรู้
  • สารเคมีอันตรายส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง รวมถึงส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
  • กระบวนการและหลักการในการควบคุมสารเคมีอันตราย
  • สัญลักษณ์สากลและฉลากกำกับสารเคมี รายละเอียดของสารเคมีอันตราย
  • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการป้องกันสารเคมีอันตราย
  • การออกแบบอาคาร ลักษณะที่ตั้ง วิธีการจัดเก็บสารเคมีและจัดการกับสารเคมีอันตราย
  • วิธีจัดการภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี
  • การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับอันตรายจากสารเคมี

ใครบ้างต้องเข้ารับการอบรมสารเคมี

อ้างอิงตามกฎหมาย พรบ ความปลอดภัยฯ ระบุให้นายจ้างต้องทำการฝึกอบรมให้ลูกจ้างเกิดความรู้และความเข้าใจในการทำงานกับสารเคมีอันตราย ที่มีความเสี่ยง ทำให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ ลูกจ้างควรได้รับการอบรมสารเคมีเพื่อให้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจนเกิดความปลอดภัย สามารถโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่วไหลได้ถูกต้องด้วยอุปกรณ์ PPE ที่ได้มาตรฐานสากล

ทั้งหมดนี้ คุณจะเห็นได้ว่าการอบรมสารเคมีนั้นมีความสำคัญมาก วัตถุประสงค์ในการอบรม มีอะไรบ้าง เนื้อหาหลักสูตรที่ใช้อบรมเป็นอย่างไร รวมถึงใครบ้างที่ควรเข้ารับการอบรม สาระต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมสารเคมีที่เรานำมาแชร์ หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทั้งลูกจ้างและนายจ้างได้ศึกษา หากสถานประกอบกิจการของคุณ มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครอง อย่าละเลยการส่งลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมสารเคมี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมากที่สุด

Related Post

รีวิวการทำงานในแต่ละบริษัท

ข่าวดีเด็กจบใหม่เลือกงานดี ๆ ได้จาก รีวิวการทำงานในแต่ละบริษัท ข่าวดีเด็กจบใหม่เลือกงานดี ๆ ได้จาก รีวิวการทำงานในแต่ละบริษัท 

คงเป็นเรื่องที่คิดหนักพอสมควรสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังมองหางานดี ๆ ที่เหมาะกับตนเอง ด้วยความทีคุณนั้นยังขาดประสบการณ์ อีกทั้งยังไม่เคยผ่านการทำงานมาก่อน ข้อมูลจากรีวิวการทำงานในแต่ละบริษัทมีประโยชน์อย่างมาก ซึ่งรายละเอียดต่างหาข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาเลือกงานนั้น ซึ่งมักจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาในการทำงาน สถานที่ปฏิบัติงานรวมไปถึงรายได้ที่จะได้รับในแต่ละเดือนเหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้สมัครจะต้องทราบและควรศึกษาไว้แต่เนิ่น ๆ โดยสามารถศึกษาได้จากรีวิวการทำงานในแต่ละบริษัท ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายถึงปัจจัยต่าง ๆ ในองค์กรที่สามารถดึงดูดแรงงาน และเป็นตัวเลือกที่ดีในการยื่นใบสมัครงานครั้งแรกในชีวิตของคุณได้  ให้ความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาและสถานที่ทำงาน  ในยุคที่มีโรคระบาดไปทุกที่ ทำให้เด็กจบใหม่หลายคนเลือกที่จะร่วมงานกับองค์กรที่มีความยืดหยุ่นด้านเวลาการเข้างานและสถานที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ส่วนนี้จึงเป็นการรีวิวการทำงานในแต่ละบริษัท ที่หลายคนเรียกว่า work life balance ที่ช่วยให้สามารถจัดการเวลาในชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระและมีความสุขมากยิ่งขึ้น   ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ มีสวัสดิการที่เหมาะสมรวมถึงผลตอบแทนที่ดึงดูดใจ  ปฏิเสธไม่ได้ว่าในการทำงานล้วนต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสม แต่จะดีแค่ไหนหากคุณมีรีวิวการทำงานในแต่ละบริษัท ที่ให้สวัสดิการที่จูงใจและสร้างแรงขับในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการด้านประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงประกันชีวิตต่าง ๆ

แผ่นอะคริลิค

พามาดูการผลิตแผ่นอะคลิลิค เขาทำกันอย่างไรพามาดูการผลิตแผ่นอะคลิลิค เขาทำกันอย่างไร

แผ่นอะคริลิค บางคนอาจเรียกว่าพลาสติกอะคริลิคหรือกระจกอะคริลิค แต่ไม่ว่าจะเรียกแตกต่างกันอย่างไร ทั้งหมดนี้ก็คือพลาสติกชนิดเดียวกัน แผ่นอะคริลิครูปร่างคล้ายกระจกแต่มีความแข็งแรงทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่า แผ่นอะคริลิคเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งโดยมีชื่อทางการค้าหลายชื่อ เช่น Lucite, Plexiglas, Perspex เป็นต้น วันนี้เราจะพามาดูการผลิตแผ่นอะคริลิค ทำได้กี่แบบและมีขั้นตอนการผลิตอย่างไร การผลิตแผ่นอะคริลิคสามารถทำได้ 2 แบบ 1.การผลิตเป็นชุด ขั้นตอนการผลิตแผ่นอะคริลิคจะใช้แม่พิมพ์เป็นแผ่นแก้วหรือแผ่นโลหะผิวเรียบจำนวน 2 แผ่นประกบเข้าด้วยกันขอบนอกแม่พิมพ์ลักษณะเป็นกรอบหนาที่ยืดหดได้ เนื่องจากในระหว่างการเกิดพอลิเมอร์ เมื่อโมโนเมอร์หรือโมเลกุลเล็กหลายตัวเชื่อมกันเข้าเป็นแผ่นโมเลกุลใหญ่จะทำให้ปริมาตรของสารลดลงดังนั้นกรอบแม่พิมพ์จึงจะหดตัวตามปริมาตรพลาสติกที่เปลี่ยนแปลงไป โมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลตกับตัวเร่งปฏิกิริยาจะถูกปล่อยเข้าไปในแม่พิมพ์และอาจมีการเติม Prepolymer ของเมทิลเมทาไครเลตเข้าไปด้วย ทั้งนี้เพื่อเร่งกระบวนการผลิตให้รวดเร็วมากขึ้น เมื่อวัตถุดิบเข้าไปเต็มแม่พิมพ์แล้วก็จะทำการปิดแม่พิมพ์ให้สนิท จากนั้นอาจมีการให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์เพื่อไปกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เริ่มทำงาน ในระหว่างที่เกิดปฏิกิริยาจะมีการคายความร้อนออกมาจึงต้องระบายความร้อนด้วยการเป่าลม เช่น

รางเคเบิ้ลเทรย์

เรื่องควรรู้ ของ  “รางสายไฟ”เรื่องควรรู้ ของ  “รางสายไฟ”

รางสายไฟนั้นเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน  หรือ แม้แต่อุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการใช้งานอย่างแน่นอน และ แน่นอนว่ารางสายไฟนั้นก็มีความสำคัญต่อบ้านเรือน และ อุตสาหกรรมอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรื่องของสายไฟนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ รางสายไฟ กันดีกว่านะครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เรานั้นจะควรรู้   รูปแบบการติดตั้งเป็นแบบไหน   โดยปกติแล้วการเดินสายไฟในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการเดินสายไฟ ที่หลากหลายอย่างมาซึ่งแต่ละแบบนั้นก็มีความแตกต่างในการใช้งานด้วยเช่นกัน  ซึ่งแต่ละแบบนั้นก็มความแต่กต่างกัน มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละแบบนั้นจะมีการติดตั้งในแบบไหนบ้าง และ เหมาะกับแบบไหนบ้าง   รางไวร์เวย์ : เป็นรางเดินสายไฟที่เป็นลักษณะของรางที่มีการปิดมิดชิด สามารถป้องกันฝุ่นละออง และ รางไวร์เวย์นั้นส่วนมากนั้นจะมีการ พ่นสีฝุ่น “Epoxy” สามารถช่วยป้องกันสนิมได้ดีอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งรางชนิดนี้นั้นจะมีการใช้งานทั้งอุตสาหกรรม และ